Bedri Baykam, ADD Başkanı’na yakışmayan tavır, Cumhuriyet Gazetesi, 22 Kasım 2018