Osman Kavala'nın Avukatlarından Açıklama

10 Aralık 2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019 tarihli Osman Kavala kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5/1, 5/4 ve 18. maddelerinin ihlal edildiğini tespit etmiştir. Mahkeme, "Osman Kavala’nın şiddete başvurmaya niyeti olduğu yönünde herhangi bir makul şüphenin bulunmadığı, Kavala’nın yalnızca sözleşmenin güvence altına aldığı hakları kullandığı ve bu eylemlerin bir insan hakları savunucusunun olağan fiil ve faaliyetlerinden ibaret olduğu, başvurucunun uzun tutukluluk halinin hak savunucusunu sessizleştirmek art niyeti taşıdığı" gerekçeleriyle ihlal kararı vermiş ve derhal serbest bırakılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Biz, Osman Kavala avukatları olarak, AİHM kararını haklı ancak geç kalmış bir hukuki kazanım olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye’nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nin bir organı olan AİHM kararının yerindeliği ve bağlayıcılığı tartışma konusu yapılamayacak kadar net ve açıktır.

Bununla beraber, söz konusu karar içeriğinin yargı sistemimizde ilk kez yer aldığı şeklindeki yaklaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, Anayasa Mahkemesi’nin değerli başkan ve üyeleriyle, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev değişikliği uygulamasından önceki sayın başkanının AİHM ile aynı doğrultuda tespit ve kararlara imza attıkları halde, çoğunluk sağlanamadığı için, bu karar ve tespitler yargı sistemimizde hak ettiği yeri alamamıştır.

10 Aralık İnsan Hakları Günü gibi anlamlı bir tarihte açıklanan bu önemli kararın hukuk sistemimizde oluşturulmaya çalışılan yargı reformu uygulamalarına katkı sağlamasını diliyoruz. Müvekkilimiz Osman Kavala’nın bu karar uyarınca, özgürlüğüne bir an önce kavuşmasını sağlayacak adımların vakit kaybetmeden atılması gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Osman Kavala Avukatları

Dr. Köksal Bayraktar

Deniz Tolga Aytöre

İlkan Koyuncu