Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

Derneğimizin kurucu üyelerinden, dostumuz Osman Kavala tam bir yıldır tutuklu. Hakkında henüz iddianame bile hazırlanmayan Osman Kavala, keyfi bir şekilde bir yıldır özgürlüğünden mahrum.

Hayatını insan haklarına, Türkiye’nin kültürel ve toplumsal mirasını korumaya ve geliştirmeye adayan, hem Türkiye’de hem de çevreleyen coğrafyada yaşanan çatışmalara barışçıl ve kalıcı çözümler üretilmesi için emek harcayan Osman Kavala, kendisini tanıyan herkesin derin sevgi ve saygısını kazanmıştır.

Türkiye’nin demokratikleşmesi, ülkede hukukun üstünlüğünün tüm kural ve ilkeleriyle yerleşmesi, her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, herkesin eşit haklara sahip olması için sürdürülen mücadelelere destek veren Osman Kavala, bu ülkenin kıymetli bir vatandaşıdır. Şiddetin her türlüsüne her koşulda karşı çıkan Kavala’nın, bir barış savunucusu olarak yaptığı çalışmalar ve alandaki katkıları uluslararası insan hakları camiası tarafından da dikkat ve beğeniyle izlenmiştir.

Derneğimizin kuruluşundan bu yana 25 yıldır daima gurur duyduğumuz bir üyemiz olan Osman Kavala’nın keyfi bir şekilde cezaevinde tutulması, ulusal ve uluslararası hukuk normlarının ihlalidir. Bir insanın, bir yıl boyunca hakkında iddianame bile hazırlanmadan özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez.

İnsan hakları ve barış savunucusu, arkadaşımız Osman Kavala’nın tutukluluğuna derhal son verilmesini talep ediyoruz! 

Yurttaşlık Derneği

1 Kasım 2018