Türkiye, İnsan Hakları Savunucusu Osman Kavala’yı Serbest Bırakmalıdır*

Uluslararası insan hakları kuruluşu Civil Rights Defenders (CRD) tam bir yıl önce tutuklanan ve iddianamesi hâlâ hazırlanmamış olan Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucularından Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulunmaktadır.

Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından 1 Kasım 2017 tarihinde İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından TCK’nin 309. ve 312. maddelerine istinaden “cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme” ve “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” iddiaları ile Osman Kavala hakkında tutuklama kararı verildi.

Bugüne değin avukatları tarafından tutukluluğuna ilişkin yapılan tüm itirazlar reddedildi. Aralık 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne yapılan tahliye talebi ise hala yanıt bekliyor.

Civil Rights Defenders’ın Avrupa direktörü Goran Miletic Türkiye’deki yetkililere şu sözlerle çağrıda bulunuyor: “1 Kasım tarihinde Osman Kavala’nın iddianame hazırlanmaksınız cezaevinde geçirdiği tutukluluk süresi 1 yıla ulaşacak. Yetkililerden, Osman Kavala’nın bir an önce tahliye edilmesini, keyfi tutukluluk uygulamalarına son verilmesini ve tutuklu yargılama süresinin sınırlı ve kanıta dayalı olması gerekliliğini güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne saygı gösterilmesini talep ediyoruz”.

Kavala, kültür sanatı, çoğulcuğu ve toplumsal uzlaşmayı destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan Anadolu Kültür’ün yönetim kurulu başkanıdır. Kurum, Ermenistan ile kültürel ilişkileri destekleyen ve Türkiye’nin Avrupa’ya entegrasyon sürecini iyileştirmeyi amaçlayan çalışmaların yanı sıra mülteci çocuklarla çalışmalar yürütmektedir.

1990’lardan bu yana Türkiye’de sivil toplumun önde gelen isimlerinden birisi olan Osman Kavala, Helsinki Yurttaşlar Derneği, TESEV, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.

Avukatları aracılığı ile Civil Rights Defenders’a ilettiği mesajda Osman Kavala şöyle diyor:

Silivri’de ikametimin bir yılı tamamlanmak üzere. Hâlâ niye burada olduğumu anlamış değilim, tutuklanmamın benim bilmediğim özel nedenleri olabilir. Diğer taraftan burada da şahit olduğum şey; kamuoyunun yakından tanıdığı düşünce insanlarının yanı sıra, çok tanınmayan seslerini duyurma kanalları olmayan bir sürü tutuklunun mağduriyeti. Hangi sebepten buraya gelmiş olurlarsa olsunlar, cezaevindeki insanlar iki gruba ayrılıyor; hukuka uygun olarak burada olanlar ve hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden mahrum kalanlar. İkinci grubun sayısı epey fazla… Türkiye’nin öncelikli sorununun hukuk normlarından uzaklaşmış tutuklama rejiminin sona erdirilmesi olduğunu düşünüyorum. Tüm insan hakları savunucularına selamlarımı iletir, kolaylıklar dilerim.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. ve 6. maddelerine istinaden, Civil Rights Defenders olarak Türkiye’deki yetkililerden özgürlük ve güvenlik hakkı ile adil yargılanma hakkının sağlanmasını talep ediyoruz.

31 Ekim 3018

*Açıklamanın orijinal metni için tıklayınız.