Görüş ve düşüncelerinden dolayı tutuklanan kim olursa olsun, eğer adil yargılanma hakkından mahrumsa; bunun hiçbir vicdanla ve hukuk metniyle izah edilemeyeceğini bilelim.

Mehmet Ocaktan, 29 Temmuz 2020