Hiçbir şekilde telafi edilemeyecek bir mağduriyetin yaşandığı 1000 gün sizin tarihte alamet-i farikanız olacak. Bu kadar eziyet yeter. Kavala’yı bırakın.

Kamil Tekin Sürek, 29 Temmuz 2020